fbpx
Amsterdam, The Netherlands
KVK: 71692320
info@a-town.agency

App-ocalypse: De anti-burnout en stress app voor studenten.

In Q4 van 2018 kregen wij de opdracht om een applicatie voor studenten met burn-out klachten te ontwikkelen. Om dit zo effectief en doelgericht mogelijk te kunnen doen hebben we eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze klachten bij studenten en naar manieren die studenten al hebben ondervonden om hiermee om te gaan en dit te kunnen verhelpen. Onderstaand lopen we je door het hele proces, beginnend bij de Design Argumentation, een artikel over het probleem dat we hebben ondervonden en onderzocht, en onze kijk op de oplossing.

Apocalypse onder studenten: aanstellen of aan de bel trekken?
Steeds meer Nederlandse studenten kampen met burn-out symptomen. Ze hebben last van slapeloosheid, angstaanvallen en een nieuw dieptepunt als het aankomt op discipline en het vermogen om zich ergens toe te kunnen zetten. Medische hulp is vaak te duur voor studenten en vergoedingen zijn beperkt. Hoe komt het dat steeds meer studenten kampen met burn-out klachten? De Hogeschool van Amsterdam komt in actie en laat een platform ontwikkelen waarop studenten worden uitgedaagd om het gevecht aan te gaan en de burn-out samen te verslaan.

Taboe of serieus probleem?
Of het echt burn-outs zijn waar steeds meer studenten last van lijken te hebben, is discutabel. Volgens Jeanette van Rees van het Nederlands Instituut van Psychologen zijn het onzekerheid en de levensfase waarin studenten zich bevinden in plaats van een burn-out. “We moeten de term burn-out uit de hyperige sfeer halen. Wat ik mis in veel onderzoeken en berichten in de media is de levensfase waarin studenten zich bevinden. De leeftijd tussen de 18 en 25 jaar, de jongvolwassenheid, is een turbulente levensfase waarin jongeren met tal van nieuwe dingen te maken krijgen.” aldus Jeanette, (Kleinjan, 2018).

Verschillende Nederlandse psychologen geven al sinds 2016 aan dat steeds meer studenten aan de bel trekken voor hulp bij psychische klachten (GGZ Nieuws, 2018). Het gaat hier niet om een beetje studiestress of onzekerheid volgens de psychologen, maar echt om complexe psychische klachten. Voorbeelden die genoemd worden zijn angst- en paniekaanvallen en chronische vermoeidheid gepaard met heftige nachtmerries, (ISO, 2016).

Ondanks de verschillende publicaties en meldingen van psychologen is er nog geen actie ondernomen om de studenten, noch de kleine groep studentpsychologen in Nederland te ondersteunen. De Nederlandse overheid geeft toe aan het probleem, maar weet niet wat zij aan moet met ‘deze generatie van zombies’, (NOS, 2018).

Turbulent leven door opkomst Social Media
Door de alsmaar veranderende maatschappij en de hoge standaarden die Social Media platformen ons voorschotelen, kunnen jongeren zich snel zorgen gaan maken over of zij er wel toe doen, (NPO3, 2017). Is het pad dat zij bewandelen interessant genoeg voor de buitenwereld? Zulke vragen roepen grote onzekerheden op, en van onzekerheden worden mensen ongelukkig, aldus (Meulenberg, 2018). Ongelukkig zijn kan leiden tot een burn-out of depressie, maar hoeft niet persé die stempel met zich mee te brengen.

Volgens oudere generaties stellen generatie X- en Y (de millennials, die opgroeien met de standaarden van Social Media) zich aan. Ze zouden te beschermd worden opgevoed en applausgeneratie en millennial-sneeuwvlokjes worden genoemd, aldus (Smolenaars, 2017). Veel jongeren geloven dit en denken dat het opgebrande gevoel van een burn-out misschien inderdaad aanstellerij is. Hierdoor gaan ze door en door tot ze echt niet meer kunnen, wat uiteindelijk tot een échte burn-out lijdt.

Wat de oudere generaties waarschijnlijk niet begrijpen is dat de studenten van nu niet volledig zelf in de hand hebben hoe zij omgaan met Social Media. Voor hun opleiding hebben zij bepaalde digitale middelen nodig, en het hebben van een Smartphone met de benodigde apps is niet meer dan normaal, (Consultancy.nl, 2018). Zelfs lesmateriaal is vaak digitaal en op sommige basisscholen werken de kinderen al met iPads (Vries, 2016).

Leenstelsel: Goed bedoeld, maar deal met de duivel…
Het leenstelsel wordt door de studenten zelf aangewezen als grootaandeelhouder in de burn-out symptomen die zij ervaren (M. Sedee, NRC, 2018). In 2015 is het leenstelsel voor studenten ingegaan. De gedeeltelijke financiële gift die studenten voorheen ontvingen om hun studie te kunnen bekostigen, kwam hiermee te vervallen. Alles wat studenten nog wensen te ontvangen is nu omgezet in een lening.

Het leenstelsel is ingevoerd onder voorwaarde dat het geld dat hiermee werd bespaard, zou worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In eerste instantie leek dit een goed idee, studenten met een lening beginnen pas met terugbetalen wanneer zij hun studie hebben afgerond en een stabiel, modaal inkomen hebben. Ze hebben vanaf dat moment 35 jaar de tijd om hun schuld af te betalen, (M. Bakker, Volkskrant, 2015).

Echter werd er in 2018 plots gesproken van een mogelijke registratie van studieschulden bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer iedere student die gebruikt heeft gemaakt van het leenstelsel daarvoor geregistreerd zou worden, zou het voor hen ontzettend lastig worden om een leven op te bouwen na de studie. Het krijgen van een hypotheek of lening voor andere doeleinden zoals een auto wordt vrijwel onmogelijk, (Andersen, 2018). Zo’n registratie zorgt er namelijk voor dat iemand zichzelf niet oneindig in de schulden kan werken, door schulden en leningen te registeren en bij te houden. Wanneer iemand is geregistreerd bij het BKR zullen banken en andere instanties kredietverlening weigeren, (Bureau Krediet Registratie).
Geen wonder dus dat studenten sinds het leenstelsel meer prestatiedruk zijn gaan voelen.

Wel besparen, maar niet investeren
Het geld dat de overheid bespaard door het invoeren van het leenstelsel, zou worden geïnvesteerd in beter onderwijs. Zo had er misschien kunnen worden geïnvesteerd in een online leeromgeving die zich beter onderscheidt en afhoud van Social Media. Hogescholen in heel Nederland hebben sinds 2016 gezamenlijk zo’n 600 miljoen per jaar extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Helaas is uit onderzoek gebleken dat er nog niet daadwerkelijk is geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, aldus (P. Vissers, Trouw, 2018). Hogescholen merken inmiddels wel dat het met de Nederlandse student steeds slechter gaat. Ze zien namelijk ieder jaar hun slagingspercentages achteruitgaan. (NOS, 2018), (NRC, 2016). Nog meer reden dus om te investeren in een betere omgeving en hulp voor de studenten met heftige stress klachten.

Het financiële plaatje van de gemiddelde student
De cijfers liegen er niet om, een enorm deel van de Nederlandse studenten kampt met burn-out klachten. Hoe kan het dan dat er, ondanks de publicaties van de psychologen die dit hebben vastgesteld, toch nog steeds geen effectieve oplossing is en de studenten geholpen worden? (GGZ Nieuws, 2018).

De twee meest logische oplossingen zijn onderdeel van een groter probleem dan schoolinstanties en de overheid op dit moment samen aankunnen. Het eerste probleem is de beperkte financiële vrijheid van studenten, zoals eerder benoemd onder “Leenstelsel: Goed bedoeld, maar deal met de duivel…”. Psychische hulp bij burn-out klachten is namelijk sinds 2014 niet meer opgenomen in de basisverzekering en zelfs niet in de meeste aanvullende verzekeringen (Ziektekostenverzekering Burn-out, 2018). Het tweede probleem is de onvermijdbare wereld van Social Media. Dit is zo’n groot onderdeel geworden van het dagelijks leven dat het bijna niet uit de weg te gaan is, en dus moeten studenten die Social Media te hoog hebben zitten leren hier op de juiste manier mee om te gaan. Maar hoe?

Hogeschool van Amsterdam grijpt als eerste in
Tegen het einde van 2018 besluit de Hogeschool van Amsterdam dat zij het groeiende aantal studenten met burn-out symptomen niet langer kan negeren. De HvA schakelt studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design in om mobiele app te ontwikkelen die preventief en bestrijdend werkt tegen burn-out symptomen.

Ik als derdejaars CMD studente, heb 100 studenten met hevige stressklachten gevraagd naar de oorzaken van hun burn-out symptomen en de verschillende vormen van hulp die zij het liefst zouden ontvangen vanuit de Hogeschool waaraan zij studeren. 82 Procent van de studenten gaven aan dat hun symptomen voortkomen uit prestatiedruk vanuit school en/of door financiële onzekerheid wordt veroorzaakt. 72 Procent van de studenten gaf aan informatie en tips te willen kunnen lezen over burn-outs en de verschillende manieren om deze zelfstandig te verslaan. 59 Procent van de studenten gaf aan positieve berichtgevingen te willen ontvangen om zich zo nu en dan even iets beter te voelen.

Ik heb aan de hand van die informatie besloten om in te spelen op het begrijpen, beïnvloeden en beheersen van eigen emoties en welgesteldheid. Dit ga ik doen door studenten met burn-out klachten iedere dag uit te dagen een uitdaging te geven die ervoor zorgt dat er bepaalde geluksstofjes, oftewel neurotransmitters (Hersenletsel Uitleg) vrijkomen in de hersenen, en de studenten vervolgens te informeren over welke stoffen zij op welke manier aanmaken en wat deze stoffen voor hen betekenen.

Met de juiste balans en kennis hebben studenten hun eigen gemoedstoestand in handen en kunnen zij leren om prioriteiten zo in te delen dat hun welzijn boven hun prestatie- en/of financiële druk komt te staan. Dit is de belangrijkste stap in het zelfstandig of samen verslaan van burn-out symptomen. Op de overheid en scholeninstanties kunnen zij op dit moment namelijk nog niet volledig rekenen.